قطعات جک پالت دستی

 • دسته جک پالت شفتی

  .لطفا جهت استعلام موجودی و قیمت قطعه فوق کد محصول را به شماره واتساپ 09211005489 ارسال نمایید. در زمان اداری بررسی و پاسخ داده خواهد
  کد محصول : 32168

  دسته جک پالت شفتی قابل استفاده در جک پالت ها
 • فنر فشاری بزرگ برگردان دسته جک پالت

  .لطفا جهت استعلام موجودی و قیمت قطعه فوق کد محصول را به شماره واتساپ 09211005489 ارسال نمایید. در زمان اداری بررسی و پاسخ داده خواهد
  کد محصول : 32474

  فنر فشاری بزرگ برگردان دسته جک پالت قابل استفاده در جک پالت ها
 • کفشک دو شاخه چرخ جک پالت دستی

  .لطفا جهت استعلام موجودی و قیمت قطعه فوق کد محصول را به شماره واتساپ 09211005489 ارسال نمایید. در زمان اداری بررسی و پاسخ داده خواهد
  کد محصول : 12967

  کفشک دو شاخه چرخ جک پالت دستی قابل استفاده برای جک پالت ها
 • محور چرخ جلو جک پالت دستی

  .لطفا جهت استعلام موجودی و قیمت قطعه فوق کد محصول را به شماره واتساپ 09211005489 ارسال نمایید. در زمان اداری بررسی و پاسخ داده خواهد
  کد محصول : 32265

  محور چرخ جلو جک پالت دستی قابل استفاده برای جک پالت های دستی
 • میله پمپ زیر دسته جک پالت

  .لطفا جهت استعلام موجودی و قیمت قطعه فوق کد محصول را به شماره واتساپ 09211005489 ارسال نمایید. در زمان اداری بررسی و پاسخ داده خواهد
  کد محصول : 32283

  میله پمپ زیر دسته جک پالت قابل استفاده برای جک پالت ها