الحاقیه ها

 • قطعات لیفتراک - الحاقیه بارگیر گردون لیفتراک

  الحاقیه بارگیر گردون لیفتراک مدل Turnaload

  .لطفا جهت استعلام موجودی و قیمت قطعه فوق کد محصول را به شماره واتساپ 09211005489 ارسال نمایید. در زمان اداری بررسی و پاسخ داده خواهد
  کد محصول : 11639

  الحاقیه بارگیر گردون لیفتراک قابل استفاده برای لیفتراک ها
 • الحاقیه بشکه گیر شاخکی لیفتراک مدل Olecranon Drum Clamp

  .لطفا جهت استعلام موجودی و قیمت قطعه فوق کد محصول را به شماره واتساپ 09211005489 ارسال نمایید. در زمان اداری بررسی و پاسخ داده خواهد
  کد محصول : 11647

  الحاقیه بشکه گیر شاخکی لیفتراک قابل استفاده برای لیفتراک ها
 • الحاقیه بشکه گیر لیفتراک مدل Drum Clamp

  .لطفا جهت استعلام موجودی و قیمت قطعه فوق کد محصول را به شماره واتساپ 09211005489 ارسال نمایید. در زمان اداری بررسی و پاسخ داده خواهد
  کد محصول : 11638

  الحاقیه بشکه گیر لیفتراک قابل استفاده برای لیفتراک ها
 • الحاقیه بلوک گیر لیفتراک مدل Block Clamp

  .لطفا جهت استعلام موجودی و قیمت قطعه فوق کد محصول را به شماره واتساپ 09211005489 ارسال نمایید. در زمان اداری بررسی و پاسخ داده خواهد
  کد محصول : 11624

  الحاقیه بلوک گیر لیفتراک قابل استفاده برای لیفتراک ها
 • الحاقیه پوش پول لیفتراک مدل Push/Pull

  .لطفا جهت استعلام موجودی و قیمت قطعه فوق کد محصول را به شماره واتساپ 09211005489 ارسال نمایید. در زمان اداری بررسی و پاسخ داده خواهد
  کد محصول : 4402

  الحاقیه پوش پول لیفتراک قابل استفاده برای لیفتراک
 • الحاقیه تثبیت کننده بار لیفتراک مدل Load Stabilizer

  .لطفا جهت استعلام موجودی و قیمت قطعه فوق کد محصول را به شماره واتساپ 09211005489 ارسال نمایید. در زمان اداری بررسی و پاسخ داده خواهد
  کد محصول : 11645

  الحاقیه تثبیت کننده بار لیفتراک قابل استفاده برای لیفتراک ها
 • الحاقیه تخلیه کن لیفتراک مدل Hinged Fork

  .لطفا جهت استعلام موجودی و قیمت قطعه فوق کد محصول را به شماره واتساپ 09211005489 ارسال نمایید. در زمان اداری بررسی و پاسخ داده خواهد
  کد محصول : 11644

  الحاقیه تخلیه کن لیفتراک قابل استفاده برای لیفتراک ها
 • الحاقیه حمل تایر لیفتراک مدل Tyre Clamp

  .لطفا جهت استعلام موجودی و قیمت قطعه فوق کد محصول را به شماره واتساپ 09211005489 ارسال نمایید. در زمان اداری بررسی و پاسخ داده خواهد
  کد محصول : 11649

  الحاقیه حمل تایر لیفتراک قابل استفاده برای لیفتراک ها
 • الحاقیه حمل چند پالت همزمان لیفتراک مدل Single double Pallets Handler

  .لطفا جهت استعلام موجودی و قیمت قطعه فوق کد محصول را به شماره واتساپ 09211005489 ارسال نمایید. در زمان اداری بررسی و پاسخ داده خواهد
  کد محصول : 11643

  الحاقیه حمل چند پالت همزمان لیفتراک قابل استفاده برای لیفتراک ها
 • الحاقیه حمل فوم و ابر لیفتراک مدل Foam Rubber Clamp

  .لطفا جهت استعلام موجودی و قیمت قطعه فوق کد محصول را به شماره واتساپ 09211005489 ارسال نمایید. در زمان اداری بررسی و پاسخ داده خواهد
  کد محصول : 11640

  الحاقیه حمل فوم و ابر لیفتراک قابل استفاده برای لیفتراک ها
 • الحاقیه حمل کاغذ های باطله لیفتراک مدل Waste Paper Clamp

  .لطفا جهت استعلام موجودی و قیمت قطعه فوق کد محصول را به شماره واتساپ 09211005489 ارسال نمایید. در زمان اداری بررسی و پاسخ داده خواهد
  کد محصول : 11642

  الحاقیه حمل کاغذ های باطله لیفتراک قابل استفاده برای لیفتراک ها
 • الحاقیه درام لیفتراک مدل Carpet Boom

  .لطفا جهت استعلام موجودی و قیمت قطعه فوق کد محصول را به شماره واتساپ 09211005489 ارسال نمایید. در زمان اداری بررسی و پاسخ داده خواهد
  کد محصول : 4401

  الحاقیه درام لیفتراک قابل استفاده برای لیفتراک