قطعات هیدرولیک

در سیستم هیدرولیک لیفتراک ها از قطعات مختلفی از نظیر پمپ هیدرولیک لیفتراک، پمپ فرمان لیفتراک کنترل ولو بالابر، شلنگ ها و جک های هیدرولیک استفاده می شود. تمامی این قطعات علیرغم عملکرد های گوناگون در راستای یکدیگر جهت انجام عملیات باربرداری مطمئن می باشند و نقص در عملکرد هر کدام از آن ها به منزله توقف عملیات لیفتراک می باشد. لذا استفاده از قطعات یدکی هیدرولیک مرغوب باعث کارایی مطمئن و بدون وقفه لیفتراک خواهد بود.

فیلتر هیدرولیک مکش
لیفتراک هیدرولیک

دسته بندی قطعات هیدرولیک

کیت کنترل ولو لیفتراک (6)

کیت تعمیر اوربیترول لیفتراک (6)

کنترل ولو بالابر لیفتراک (77)

شیلنگ مکش هیدرولیک لیفتراک (9)

شیلنگ برگشت هیدرولیک لیفتراک (3)

رابط چهار شاخ پمپ هیدرولیک لیفتراک (15)

پمپ هیدرولیک لیفتراک (85)

پمپ کلاچ پایین لیفتراک (7)

پمپ کلاچ بالا لیفتراک (6)

اوربیترول لیفتراک (25)

محصولات مرتبط