قطعات لیفتراک سهند

ساید شیفتر Side Shifter لیفتراک نوعی الحاقیه لیفتراک است که برای هدایت و جابحایی عرضی بار در هنگام تخلیه و یا بارگیری در لیفتراک توسط تغییر مکان دو شاخک بطور هیدرولیکی انجام می دهد.

محصولات قطعات لیفتراک سهند

۵ خط ویژه –۴۶۸۱۸۱۹۵ (۰۲۱) 

دسته بندی قطعات لیفتراک سهند :

جدیدترین محصولات:

الحاقیه
قطعات لیفتراک - الحاقیه حمل تایر لیفتراک

الحاقیه حمل تایر لیفتراک مدل Tyre Clamp

لطفا جهت استعلام موجودی و قیمت قطعه فوق کد محصول را به شماره واتساپ 09211005489 ارسال نمایید. (در زمان اداری بررسی و پاسخ داده خواهد شد)
کد محصول : 11649
قطعات لیفتراک - الحاقیه لیفتراک

الحاقیه لیفتراک مدل Log Holder

لطفا جهت استعلام موجودی و قیمت قطعه فوق کد محصول را به شماره واتساپ 09211005489 ارسال نمایید. (در زمان اداری بررسی و پاسخ داده خواهد شد)
کد محصول : 11648
قطعات لیفتراک - الحاقیه بشکه گیر شاخکی لیفتراک

الحاقیه بشکه گیر شاخکی لیفتراک مدل Olecranon Drum Clamp

لطفا جهت استعلام موجودی و قیمت قطعه فوق کد محصول را به شماره واتساپ 09211005489 ارسال نمایید. (در زمان اداری بررسی و پاسخ داده خواهد شد)
کد محصول : 11647
قطعات لیفتراک - الحاقیه لیفتراک

الحاقیه لیفتراک مدل Sanitation Fork

لطفا جهت استعلام موجودی و قیمت قطعه فوق کد محصول را به شماره واتساپ 09211005489 ارسال نمایید. (در زمان اداری بررسی و پاسخ داده خواهد شد)
کد محصول : 11646
قطعات لیفتراک - الحاقیه تثبیت کننده بار لیفتراک

الحاقیه تثبیت کننده بار لیفتراک مدل Load Stabilizer

لطفا جهت استعلام موجودی و قیمت قطعه فوق کد محصول را به شماره واتساپ 09211005489 ارسال نمایید. (در زمان اداری بررسی و پاسخ داده خواهد شد)
کد محصول : 11645
قطعات لیفتراک - الحاقیه تخلیه کن لیفتراک

الحاقیه تخلیه کن لیفتراک مدل Hinged Fork

لطفا جهت استعلام موجودی و قیمت قطعه فوق کد محصول را به شماره واتساپ 09211005489 ارسال نمایید. (در زمان اداری بررسی و پاسخ داده خواهد شد)
کد محصول : 11644
قطعات لیفتراک - الحاقیه حمل چند پالت همزمان لیفتراک

الحاقیه حمل چند پالت همزمان لیفتراک مدل Single double Pallets Handler

لطفا جهت استعلام موجودی و قیمت قطعه فوق کد محصول را به شماره واتساپ 09211005489 ارسال نمایید. (در زمان اداری بررسی و پاسخ داده خواهد شد)
کد محصول : 11643
قطعات لیفتراک - الحاقیه حمل کاغذ های باطله لیفتراک

الحاقیه حمل کاغذ های باطله لیفتراک مدل Waste Paper Clamp

لطفا جهت استعلام موجودی و قیمت قطعه فوق کد محصول را به شماره واتساپ 09211005489 ارسال نمایید. (در زمان اداری بررسی و پاسخ داده خواهد شد)
کد محصول : 11642