قطعات دکل لیفتراک

لیفتراک ماشینی است دارای یک دکل، شاخک و ملحقات که با توجه به نوع فعالیت برای حمل و نقل، جابجائی و انبارنمودن بارها در اشکال و ظرفیتهای مختلف طراحی و ساخته میشود و متناسب با نوع کار و محیط از سوخت های فسیلی، گاز یا برق استفاده میکند.

قرقره زنجیر دکل
قطعات دکل لیفتراک

دسته بندی قطعات دکل لیفتراک

ناخن-شاخک لیفتراک (1)

گارد شاخک لیفتراک (1)

کیت جک بالابر لیفتراک (32)

کیت تعمیر جک سینه لیفتراک (32)

کپه یاتاقان دکل لیفتراک (9)

قرقره زنجیر دکل لیفتراک (9)

شاخک لیفتراک (1)

زنجیر دکل لیفتراک (25)

دکل کامل لیفتراک (3)

جک سینه کابل لیفتراک (36)

پین جک سینه لیفتراک (9)

بلبرینگ کناری دکل لیفتراک (11)

بلبرینگ دکل لیفتراک (31)

محصولات مرتبط