قطعات الکتریکی لیفتراک

قطعات الکترونیکی لیفتراک یکی از مهم ترین بخش های مربوط به لیفتراک میباشد .مهم ترین قطعات الکترونیکی استفاده شده برای لیفتراک برقی میباشد ولی این به آن معنی نیست که بگوییم لیفتراک های دوگانه سوز و یا دیزلی از این نوع قطعات استفاده نمیکنند تمام لیفتراک های موجو از قطعات الکترونیکی استفاده میکنند و این قطعات میتواند درون لیفتراک قرار گرفته باشد یا بیرون لیفتراک مانند چراغ های برقی و هشدار دهند یا سیم کشی های داخل لیفتراک نیز اشاره کرد 

لوازم الکترونیکی لیفتراک سایت دیجی فورک لیفت یکی از اصلیترین سایت های موجود در زمینه فروش لوازم اصلی لیفتراک میباشد 

قطعات برقی لیفتراک
شمع گرم کن

دسته بندی قطعات الکتریکی لیفتراک

نگه دارنده چراغ عقب لیفتراک (6)

لامپ جلو راهنما لیفتراک (37)

فیوز لیفتراک (15)

شناور باک لیفتراک (11)

سوئیچ استوپ ترمز لیفتراک (8)

سوئیچ استپ دنده عقب لیفتراک (2)

سوئیچ استارت لیفتراک (18)

رله لیفتراک (42)

دسته راهنما و دسته دنده حرکت کامل لیفتراک (20)

دسته راهنما چراغ لیفتراک (27)

دسته دنده حرکت لیفتراک (26)

داشبورد پنل کامل لیفتراک (53)

چراغ گردان سقف لیفتراک (12)

چراغ عقب کامل لیفتراک (52)

چراغ تعیین زون لیفتراک قرمز (1)

چراغ ایمنی آبی و قرمز لیفتراک (2)

جعبه فیوز لیفتراک (25)

پروژکتور اصلی جلو لیفتراک (40)

بوق لیفتراک (10)

استپ ترمز ایمنی لیفتراک (2)

آلارم بوق دنده عقب لیفتراک (10)

محصولات مرتبط