الحاقیه لیفتراک

رول گیر لیفتراک(forklift roll clamp)، عدل گیر لیفتراک(forklift bale clamp)، بشکه گیر لیفتراک(forklift drum clamp)، کارتن کلمپ(forklift carton clamp)، ساید شیفت لیفتراک(forklift sideshifter)، فورک پوزیشنر، بلوک گیر لیفتراک(forklift block clamp)، کویل گیر لیفتراک (شاخک مخصوص حمل رل فلزی )

 

 کارتن گیر لیفتراک

الحاقیه کارتن گیر لیفتراک برای جابجایی اشیاء بزرگی طراحی شده است که مستطیل شکل یا مربع شکل هستند و نیازی به پالت ندارند و بیشتر در صنایع نوشیدنی سازی و صنایع و لوازم الکترونیکی استفاده می شود. اما این نوع الحاقیه ها می تواند برای جابجایی اجسام شکستنی با استفاده از سیستم اتوماتیک سنجش فشار قابل استفاده می باشد.
پیکربندی این نوع الحاقیه با مد نظر قرار دادن الزامات کالا به شکل طولی و عرضی می باشد.

مزیت های کارتن گیر لیفتراک :

•    حذف پالت در کالاهای مستطیل شکل و مربع شکل
•    حذف هزینه های خرید و نگهداری پالت
•    با توجه به حذف پالت، کاهش هزینه حمل بدلیل وزن کمتر
•    با توجه به حذف پالت، ایجاد فضای باز بیشتر جهت انبارش
•    طراحی اختصاصی جهت جابجایی اشیاء مستطیل شکل و مربع شکل
•    کاهش زمان جهت جابجایی جعبه های بزرگ و کارتن لوازم الکترونیکی

 رول گیر لیفتراک 

رول گیر لیفتراک مختص رول های کاغذ در اندازه های مختلف جهت کاغذ روزنامه ها، کارخانه های کاغذ سازی، کارخانه دستمال کاغذی و دیگر صنایع کاغذی می باشد. الحاقیه رول گیر لیفتراک با نیروی اوتوماتیک هدایت می شود که باعث می شود میزای توان بر اساس نوع رول کاغذ اعمال گردد تا آسیبی به کاغذ وارد نشود. انواع مختلفی از صفحات  بر روی بازوی رولگیر کاغذ نصب می شود که بستگی به نوع کاغذ دارد.

مزیت های رول گیر کاغذ گیر

•    بهبود مدیریت زمان با توان چرخندگی 360 درجه
•    کاهش آسیب به رول کاغذ با توجه به نیروی بازویی هیدرولیک و انواع مختلف صفحات متناسب با نوع کاغذ
•    طراحی اختصاصی در صنعت کاغذ

قطعات لیفتراک |قطعات دکل لیفتراک
فروش قطعات لیفتراک

دسته بندی قطعات الحاقیه لیفتراک

الحاقیه لیفتراک (26)

دسته بندی قطعات الحاقیه لیفتراک