قطعات هیدرولیک

در سیستم هیدرولیک لیفتراک ها از قطعات مختلفی از نظیر پمپ هیدرولیک لیفتراک، پمپ فرمان لیفتراک کنترل ولو بالابر، شلنگ ها و جک های هیدرولیک استفاده می شود. تمامی این قطعات علیرغم عملکرد های گوناگون در راستای یکدیگر جهت انجام عملیات باربرداری مطمئن می باشند و نقص در عملکرد هر کدام از آن ها به منزله توقف عملیات لیفتراک می باشد. لذا استفاده از قطعات یدکی هیدرولیک مرغوب باعث کارایی مطمئن و بدون وقفه لیفتراک خواهد بود.

برگه اصلی » قطعات هیدرولیک

اوربیترول لیفتراک (25)

پمپ کلاچ بالا لیفتراک (6)

پمپ کلاچ پایین لیفتراک (7)

پمپ هیدرولیک لیفتراک (84)

رابط چهار شاخ پمپ هیدرولیک لیفتراک (15)

شیلنگ برگشت هیدرولیک لیفتراک (3)

شیلنگ مکش هیدرولیک لیفتراک (9)

کنترل ولو بالابر لیفتراک (76)

کیت تعمیر اوربیترول لیفتراک (6)

کیت کنترل ولو لیفتراک (5)