جک پالت ( قسمت های اصلی )

جک پالت ( قسمت های اصلی )

جک پالت بعنوان های پالت تراک و پمپ تراک نیز شناخته شده اند که وسیله ای است که برای بالابردن و جابجایی پالت ها به کار می روند.

در تصویر قسمت های اصلی و استاندارد تشکیل دهنده یک جک پالت نشان داده شده است:

جک پالت ( قسمت های اصلی )

جک پالت بعنوان های پالت تراک و پمپ تراک نیز شناخته شده اند که وسیله ای است که برای بالابردن و جابجایی پالت ها به کار می روند.

چرخ های جلویی درون انتهای شاخک قرار گرفته است و با جک هیدرولیک بالا برده می شوند، شاخک ها از طرف عمودی از چرخ های جلویی جدا شده اند. پالت فقط به اندازه ای از کف بلند شده است تا عمل انتقال انجام شود. نیروی حمل و بارگیری و تخلیه جک پالت دستی از طریق فرد انجام می شود. جک پالت های که با انرژی باطری کار می کنند به عنوان جک پالت برقی شناخته شده اند. بعضی جک پالت ها می توانند یک پالت و بعضی دو پالت را پر می کنند که برای بالابردن و حرکت پالت ها به کار می روند. این جک پالت ها شامل یک پلت فرم هستند که کاربر برای حمل و نقل پالت ها به اطراف انبار یا بارگیری یا تخلیه بار روی آن می ایستد. صنایع آمریکای شمالی ظاهرا جک پالت ها را براساس ابعاد طبقه بندی کرده است.

جک پالت های برقی خود به دو دسته جک پالت های برقی و نیمه برقی تقسیم می شوند که در نوع تمام برقی کاربر حتی روی وسیله می ایستند و به اطراف در محل حرکت می کند.

درباره نویسنده

manager