آموزش لیفتراک

آموزش لیفتراک

پارک کردن لیفت تراک هنگام ترک کردن جایگاه اپراتور، دستگاه را فقط در قسمت های مجاز برایپارک کردن، پارک کنید و ترافیک ایجاد نکنید. لیفت تراک را درمحلی هموار پارک کنید. شاخک های آن پائین باشد و دکل به قدری به سمت جلو خم شده باشد که نوک شاخک ها زمین را لمس کند.

نکات و آموزش لیفتراک:

آموزش لیفتراک: سوار و پیاده شدن از لیفت تراک سوار و پیاده شدن از لیفتراک را با احتیاط انجام دهید. قبل از سوار شدن کفش ها و دستهایتان را تمیز کنید. هنگام سوار و پیاده شدن از دو دست خود استفاده کنید و رو به ماشین بایستید. از دستگیره های مخصوص این کار استفاده کنید. هنگام در دست داشتن وسایل و لوازم، سوار لیفت تراک نشوید. هنگام داخل و خارج شدن از جایگاه اپراتور، از کنترل ها به عنوان دستگیره استفاده نکنید. به هیچ وجه از لیفت تراکی که در حال حرکت است پیاده نشوید. هیچگاه از لیفتراک به بیرون نپرید. فرمان خودرو و دست های شما نباید به مواد لغزنده آلوده باشد.

آموزش لیفتراک: قبل از راه اندازی لیفتراک هر روز و قبل از هر بار استفاده، لیفت تراک را مورد بازرسی قراردهید(به قسمت بازبینی در بخش هر ۱۰ ساعت یا روزانه یکبار ، یکبار سرویس کردن مراجعه کنید.) جای صندلی را طوری تنظیم کنید که در حالی که اپراتور به آن تکیه داده، پدال ترمز را به راحتی در دسترس باشد. مطمئن شوید که لیفت تراک مطابق شرایط احتمالی از یک سیستم روشنایی بر خوردارباشد. از قرار گرفتن تمام کنترلهای هیدرولیک در در وضعت HOLD اطمینان حاصل کنید. مطمئن شوید که لیفت تراک خلاص است. مطمئن شوید که ترمز دستی کشیده شده است. قبل از روشن کردن لیفت تراک مطمئن شوید که کسی در زیر یا نزدیک آن نباشد. تنها از جایگاه اپراتور با لیفت تراک و کنترلهای آن کار کنید. اگر دستگاه به بوق، چراغ و زنگ خطر مجهز است کارکرد درست آنها را چک کنید. کارکرد درست دکل و ملحقات دستگاه را بررسی کنید به صداهای غیر عادی و حرکات غیر قابل پیش بینی دستگاه که ممکن است نمایانگر مشکلی باشند دقت کنید . از درست کار کردن ترمز دستی ، فرمان و اهرم تعویض جهت حرکت، اطمینان حاصل کنید. مطمئن شوید که کسی در اطراف دستگاه و مسیر آن نباشد.

آموزش لیفتراک: راه اندازی لیفت تراک اگر بر چسب یا علامتی با هشداراستفاده نکنید یا هشدار مشابهی به کلید استارت یا کنترل ها متصل باشد اقدام به روشن کردن ماشین یا استفاده از کنترل های آن نکنید.

آموزش لیفتراک: قبل از کار کردن با لیفت تراک ترمزها، بوق، فرمان کنترل و بقیه لوازم را مورد بررسی قرار دهید و عملکرد بد آنها را گزارش دهید قبل از انجام تعمیرات، با لیفت تراک کار نکنید. طرز کار دستگاه، وسایل ایمنی و ملحقات آن را فرا گیرید. قبل از حرکت کردن، اطراف خود را نگاه کنید. حرکت کردن، پیچیدن و ترمز کردن را به آهستگی انجام دهید. اپراتور بایستی دائما مراقب عملکرد صحیح لیفت تراک باشد.

آموزش لیفتراک: کارکردن با لیفت تراک کنترل خود را بر لیفتراک از دست ندهید. به تمام قوانین و مقرات راهنمایی و رانندگی و علائم هشدار دهنده توجه کنید و آنها را رعایت نمائید. لیفت تراک را هیچوقت روشن یا بدون اعمال ترمز دستی را رها نکنید. تنها در محیطی که دارای تهویه مناسب می باشد اقدام به کار کردن با لیفت تراک دیزلی، گازی و بنزینی نمائید. قبل از پیچیدن یا حرکت کردن، دکل را پایین آورید (چه لیفت تراک بار داشته باشد چه نداشته باشد). انجام ندادن این عمل ممکن است منجر به واژگون شدن لیفت تراک شود. مواظب موانع بالاسر باشید. پیچیدن، حرکت کردن و ترمز کردن را به آرامی انجام دهید. در زمان عبور از سطوح غیر مسطح و لغزنده و هنگام پیچیدن از سرعت خود بکاهید.

آموزش لیفتراک هنگام کار کردن روی سطوح شیب دار بر روی این سطوح نپیچید. بر روی سطوح شیب دار لغزنده از لیفت تراک استفاده نکنید هنگامی که لیفت تراک بار ندارد در هنگام حرکت، شیب شاخکها به سمت پایین باشد و هنگام حمل بار ، شیب شاخکها به سمت بالا باشد. بارهایی که تعادل ندارد یا به طور منظم روی هم قرار نگرفته اند را جابجا نکنید و از تحمیل کردن وزن بیش از حد به لیفتراک جلوگیری کنید. به پلاک ظرفیت روی دستگاه مراجعه کنید. هنگام جابجا کردن محموله های عریض، طویل، بلند و آویزان، بیشتر احتیاط کنید. محموله بالا برده شده را فقط زمانی که درست در محل تخلیه بار قرار دارد. به جلو مایل کنید. توجه کنید که بار را حتی الامکان به زمین نزدیک کنید. در هنگام کار لیفتراک از حرکات نمایشی و اضافی خودداری کنید. نگاهتان همیشه به جلو و مسیر حرکت باشد.

اگر محموله یا ملحقات جلوی دید شما را می گیرد عقب عقب حرکت کنید و بسیار احتیاط کنید. در مسیر مشخص شده حرکت کنید و از لبه های بندر، چاله های بزرگ لبه ها و سطوحی که ظرفیت تحمل دستگاه را ندارد فاصله بگیرید. هنگام عبور از ورودی ها، تقاطع ها و مکان های دیگری که ممکن است دید خوبی وجودنداشته باشد، از سرعت خود بکاهید. از عابرین، وسایل نقلیه دیگر، موانع، چاله ها و اجسامی که در مسیر حرکت قرار دارند فاصله بگیرید.

غیر از مواردی که شرایط کاری اجازه نمی دهد، حتما از حفاظتهای بالای سر استفاده کنید. در جاهایی که نیاز به بالابردن زیاد محموله می باشد حتما از حفاظ بالای سر استفاده کنید.

آموزش لیفتراک: بارگذاری یا باربرداری ا ز تراکها / تریلرها از لیفت تراک هایی که کانتینر رو نباشند برای باربرداری و بارگذاری کانتینرها نباید استفاده کرد. در صورتیکه ارابه کانتینر به آن متصل باشد از اعمال ترمز دستی و عدم حرکت چرخها اطمینان حاصل شود. در غیر اینصورت از تجهیزات لازم به منظور بی حرکت ماندن کانتینر استفاده شود.

آموزش لیفتراک: پارک کردن لیفت تراک هنگام ترک کردن جایگاه اپراتور، دستگاه را فقط در قسمت های مجاز برایپارک کردن، پارک کنید و ترافیک ایجاد نکنید. لیفت تراک را درمحلی هموار پارک کنید. شاخک های آن پائین باشد و دکل به قدری به سمت جلو خم شده باشد که نوک شاخک ها زمین را لمس کند. اهرم تعویض جهت حرکت را در حالت خلاص قرار دهید. ترمز دستی را بکشید. سوئیچ را در وضیعت OFF قراردهید و آن را از جای خود خارج کنید. کلید قطع اتصال را در وضعیت OFF قرار دهید (اگر لیفت تراک مجهز با این کلید باشد.) هنگام پارک کردن برروی شیب، چرخ های جلو را قفل کنید.

درباره نویسنده

manager